Ιστορία

Η ιστορία του Αρκοχωρίου ξεκινάει περίπου από 1500.

Τότε  ήταν Τούρκικο τσιφλίκι. Μετά την επανάσταση καταστράφηκε και επανακατοικήθηκε αργότερα από κατοίκους  γύρω χωριών που καταστράφηκαν επίσης.

Η παλιά του ονομασία ήταν Αρκουδοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες πήρε το όνομα του από τις πολλές αρκούδες που ζούσαν στην περιοχή τις οποίες  ωφελούσε η πυκνή βλάστηση.

Κοντά στο 1890 και ενώ οι χωρικοί για χρόνια δούλευαν σκληρά για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, κάποιος μπέης μεγαλοτσιφλικάς από τον Κορινό εισέβαλε στο χωριό έχοντας μαζί του οπλισμένους άντρες και διέταξε τους χωρικούς να φύγουν διότι είχε στα χέρια του συμβόλαιο, το οποίο απέκτησε ύπουλα, ότι το χωριό είναι δικό του. Τελικά οι χωριανοί έμειναν με τον όρο να πληρώνουν φόρο από τις εργασίες τους στον μπέη.

Τελικά οι χωριανοί μείνανε με τον όρο να πληρώνουν φόρο στον Μπέη.

Ύστερα από πολλές διαμάχες μεταξύ των χωριανών και των ανδρών του Μπέη το 1910 τον δολοφόνησαν Μακεδονομάχοι σε συνεργασία με Αρκουδοχωρίτες. Ανέλαβε καινούριος Μπέης , ο γιος του, ο οποίος πούλησε στους χωριανούς το χωριό την ίδια χρονιά, φοβούμενος νέα εξέγερση.

Τον Αύγουστο του 1910, 16 οικογένειες αγόρασαν το χωριό από τον Δεμήρ Αλή τον νέο μπέη. Αρχικά το χώρισαν σε 16 κομμάτια που το καθένα ονομαζόταν ικράρι. Οι δεκαέξι αρχηγοί των ικραρίων χώρισαν την συνολική έκταση κάτω από το χωριό, όπου αργότερα άνθισε η ξυλεία και η κτηνοτροφία.