Παλιό σχολείο

Το πρώτο σχολείο του χωριού λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885 στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Το 1910, αφού έφυγαν οι Τούρκοι, τα μαθήματα γινόταν στο Κονάκι του Μπέη, εκεί που είναι σήμερα το σχολείο. Το 1927 γκρέμισαν το Κονάκι του Μπέη και μέχρι να χτίσουν το καινούργιο σχολείο, τα μαθήματα γινόταν στον νάρθηκα του Αγίου Νικολάου. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του σχολείου, λειτούργησε σαν εξατάξιο τριθέσιο δημοτικό σχολείο. Είχε περίπου πενήντα παιδιά και τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν: ανάγνωση, γραμματική, αριθμητική, γεωγραφία, ιστορία και θρησκευτικά. Το μάθημα γινόταν από τις 8:30 το πρωί μέχρι τη 1:00 το μεσημέρι και συνέχιζαν πάλι από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Περίπου την δεκαετία του ‘60 φοιτούσαν 95 παιδιά.  Το σχολείο σταμάτησε να λειτουργεί περίπου αρχές της δεκαετίας του ’80, όπου και μεταφέρθηκε στη Νάουσα.