Το λαογραφικό μουσείο του Αρκοχωρίου

Το λαογραφικό μουσείο στεγάζεται στην πλατεία του χωριού. Στο σημείο που πριν το 1900 ήταν το σπίτι του τούρκου Μπέη και στην συνέχεια μέχρι την δεκατία του ’80 λειτουργούσε ως δημοτικό σχολείο.

Στην αίθουσα του μουσείου θα δείτε παλιά αντικείμενα οικιακής χρήσης όπως –μπαούλα, σκάφες, πινακωτές, τάψες, φτυάρες φούρνου κ.α. - , αγροτικά αντικείμενα όπως –σαμάρια, διάφορα εργαλεία και μηχανήματα -, αργαλειό και παρεμφερή αντικείμενα, φωτογραφίες, παλιές ενδυμασίες, βιβλία και πολλά άλλα.

Οι φιλόξενοι κάτοικοι θα σας εξηγήσουν την χρήση του κάθε αντικειμένου.